Khamis, 7 Mei 2009

PENUBUHAN JMB LARKIN PERDANA 3, JOHOR BAHRU.

Pada 28hb Februari 2009 yang lepas, atas usaha gigih semua peringkat kepimpinan yang ada di Taman Larkin Perdana 3 bersama dengan Pesuruhjaya bangunan MBJB dan Pemaju telah terbentuk dengan rasminya Badan Pengurusan Bersama Larkin Perdana 3 sejajar dengan kehendak Akta Bangunan dan harta bersama ( Penyelenggaraan dan Pengurusan ) 2007 { Akta 663 } .
Dengan terbentuknya badan ini apa yang diharapkan semua aspek pengurusan harta bersama dapat ditingkatkan dalam kawasan ini. Antara bidang tugas badan ini ialah:-
1. Mengumpulkan Dana bagi tujuan pengurusan. Dana adalah dari kutipan pemilik petak iaitu unit kediaman sebanyak RM30.00 dan unit kedai RM40.00 sebulan.
2. Mengurus dan menyenggara harta bersama supaya sentiasa berada di dalam keadaan yang baik dan sempurna.
3. Menginsurankan bangunan terhadap kebakaran dan lain-lain risiko.
4. Mematuhi arahan pihak berkuasa mengenai kacau ganggu dan pembaikan keatas harta bersama.
5. Menyedia dan menyenggara suatu daftar pembeli bagi bangunan yang di uruskan.
6. Menyimpan satu rekod undang-undang kecil dan sesalinan di majukan kepada Pesuruhjaya Bangunan.
7. Mengemaskini apa-apa perubahan dalam daftar strata.
8. Menyenggara apa-apa lekapan dan lengkapan ( termasuk Lif ) supaya sentiasa dalam keadaan baik.
9. Menyenggara, membaiki dan memperbaharui pembentungan. paip, dawai, kabel dan saluran yang terdapat di atas lot berkenaan ( jika perlu).
10. Membuka dan menyenggara Kumpulan Wang Penjelas ( Sinking Fund ). selain KWPB.
11. Melakukan apa-apa perkara lain yang perlu bagi memastikan penyenggaraan dan pengurusan bangunan sempurna.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan