Selasa, 12 Mei 2009

SITUASI TERKINI DENGGI DAN CHIKUNGUNYA

1
KENYATAAN AKHBAR
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
SITUASI SEMASA
DEMAM DENGGI DAN CHIKUNGUNYA DI MALAYSIA
Bagi Minggu ke 17 Tahun 2009 (26 April – 02 Mei 2009)
Sejumlah 870 kes demam denggi dengan dua kematian telah
dilaporkan ke Kementerian Kesihatan pada minggu 17 tahun 2009,
peningkatan sebanyak 23 kes (3%) berbanding dengan jumlah kes
pada minggu sebelumnya iaitu 847 kes. Terdapat 5 buah negeri yang
menunjukkan peningkatan kes pada minggu ini iaitu negeri Sabah 7
kes (44%), Negeri Sembilan 4 kes (21%), Perak 9 kes (18%), Selangor
60 kes (15%) manakala negeri Sarawak 1 kes (4%). Jumlah terkumpul
kes pada tahun 2009 ialah 18,401 dengan 43 kematian berbanding
13,026 kes dengan 33 kematian bagi tempoh yang sama tahun 2008.
Lampiran A yang disertakan menunjukkan kes-kes yang dilaporkan
mengikut negeri.
Sehingga 02 Mei 2009 terdapat 66 lokaliti ‘hot spot’ yang
dilaporkan, di mana 65 (98%) lokaliti adalah daripada Negeri Selangor
dan 1 (2%) lokaliti di Negeri Johor. Pada minggu ini terdapat 21 lokaliti
‘hot spot’ telah bebas denggi manakala terdapat 8 lokaliti ‘hot spot’ baru
yang semuanya dari negeri Selangor. Rujukan lokaliti ‘hot spot’, ‘hot
spot’ baru dan bebas ‘hot spot’ seperti di lampiran C,D dan E.
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
DIRECTOR GENERAL OF HEALTH MALAYSIA
Kementerian Kesihatan Malaysia,
Aras 12, Blok E7, Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan
Persekutuan,
62590 Putrajaya
Tel :603-88832545
Faks :603-88895542
E-mail :ismailmerican@moh.gov.my
2
Aktiviti promosi kesihatan telah dipertingkatkan pada tahun ini,
sehingga 2 Mei 2009, sejumlah 879 gotong-royong telah dilaksanakan di
seluruh negara dengan kehadiran 48,285 penduduk berbanding dengan
330 gotong-royong dengan 26,346 kehadiran dalam tempoh yang sama
pada tahun 2008. Pada minggu ini sahaja 49 (72%) aktiviti gotong-royong
telah dijalankan daripada 68 sasaran yang ditetapkan. Di samping itu
aktiviti hebahan awam juga diperhebatkan dengan 123,529 hebahan awam
telah dilaksanakan berbanding 49,137 pada tahun 2008.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan & Pihak
Berkuasa Tempatan (PBT) dalam tempoh 26 April sehingga 2 Mei 2009,
menunjukkan sebanyak 1,150 premis menunjukkan positif pembiakan
nyamuk Aedes. Pemeriksaan pada minggu ini masih lagi mencatatkan
69% premis positif pembiakan Aedes adalah rumah kediaman atau kedai
dan diikuti dengan tanah/ lot kosong sebanyak 11%. Tindakan
penguatkuasaan ke atas pemilik premis yang didapati membiak Aedes dan
menyimpan takungan berpotensi bagi pembiakan Aedes di premis telah
dijalankan, di mana sejumlah 394 kompaun bernilai RM67,200.00 dan 259
notis arahan pembersihan telah dikeluarkan di seluruh negara.
Bagi penyakit Chikungunya, sejumlah 71 kes telah dilaporkan
diseluruh negara pada minggu Epid ke 17, menurun sebanyak 60 (46%)
kes berbanding minggu sebelumnya iaitu 131 kes. Tiga negeri telah
menunjukkan peningkatan kes pada minggu ini iaitu Kelantan 200% (10
kes), Perak 21% (3 kes) dan Terengganu 2 kes. Jumlah terkumpul kes
Chikungunya sehingga 2 Mei 2009 adalah 1,513 kes dan tiada kematian
3
dilaporkan. Bilangan kes yang dilaporkan mengikut negeri adalah seperti
dalam lampiran B.
Oleh kerana kes demam denggi telah menunjukkan trend
peningkatan pada minggu ini, masyarakat diingatkan agar sentiasa
mengamalkan langkah pencegahan iaitu dengan memastikan tiada
pembiakan nyamuk Aedes di rumah mereka. Luangkan masa 10 minit
untuk mengesan dan menghapuskan tempat atau bekas pembiakan
nyamuk Aedes di dalam dan luar rumah kediaman sekurang-kurangnya
seminggu sekali. Sekiranya ada di kalangan mereka mengalami demam,
dapatkan rawatan dengan segera di klinik atau hospital terdekat.
Pengesanan dan rawatan awal dapat menyelamatkan nyawa dan
mencegah penderitaan akibat demam denggi. Untuk pertanyaan lanjut
mengenai demam denggi dan Chikungunya sila dapatkan maklumat
berkaitan dari kemudahan kesihatan berhampiran atau laman web
Kementerian Kesihatan di http://www.moh.gov.my.
TAN SRI DATO’ SERI DR. HAJI MOHD ISMAIL MERICAN
Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia
Tarikh: 04 Mei 2009
4
Lampiran A
KES DENGGI DILAPORKAN PADA MINGGU 17/2009
(26 April – 2 Mei 2009)
Nota:
( ) Kematian
Bil
Negeri
Jumlah Kes
Jumlah
Kes
Sehingga
Minggu 17/
2009
Jumlah
Kes
Sehingga
Minggu 17/
2008
Minggu 17/09
(26 April - 2 Mei)
Minggu 16/09
(19 – 25 April)
1. Perlis 9 11 73 47
2. Kedah 10 12 368 400
3. P. Pinang 69 94 1048 557
4. Perak 58 49 1512 1394 (1)
5. Selangor 455 (2) 395 (1) 9778 (30) 5097 (14)
6. WPKL & Putrajaya 75 76 1598 (5) 1565 (3)
7. N. Sembilan 23 19 356 (4) 386
8. Melaka 11 13 236 198
9. Johor 59 78 1038 (2) 952
10. Pahang 10 11 347 (1) 472
11. Terengganu 26 26 449 616 (2)
12. Kelantan 17 22 535 453 (5)
13. Sarawak 25 24 666 478
14. Sabah 23 16 379 (1) 388 (2)
15. WP Labuan 0 1 18 23
Jumlah 870
(2) 847 (1)
18,401 (43)
13,026 (33)
5
Lampiran B
JUMLAH KES CHIKUNGUNYA YANG
DILAPORKAN PADA MINGGU 15 DAN 14 BAGI TAHUN 2009
Bil Negeri
Bilangan Kes Jumlah
Terkumpul
Minggu 1-
15 Tahun
2009
Jumlah
Kes bagi
tahun 2008
Minggu 15
(12-18 April
2009)
Minggu 14
(5-11 April
2009)
1 Perlis 1 1 16 3
2 Kedah 1 2 34 181
3 P. Pinang 4 5 60 6
4 Perak 5 9 259 590
5 Selangor 13 9 283 353
6 WPKL & Putrajaya 3 0 68 27
7 N. Sembilan 0 1 28 176
8 Melaka 0 0 0 606
9 Johor 8 4 119 1,846
10 Pahang 2 0 57 341
11 Terengganu 2 0 35 4
12 Kelantan 6 8 283 135
13 Sarawak 0 0 1 3
14 Sabah 0 0 0 0
15 WP Labuan 0 0 0 0
MALAYSIA 45 39 1,243 4,271
Bilik Gerakan CPRC Kebangsaan
Bahagian Kawalan Penyakit
Kementerian Kesihatan Malaysia
04 Mei 2009
6
Lampiran C
SENARAI LOKALITI “HOT SPOT” SEHINGGA 18 APRIL 2009
Bil
Negeri
Daerah/Zon/PBT
Lokaliti
Jumlah
Kes
Tempoh
Wabak
Berlaku
(Hari)
1 SELANGOR PETALING Seksyen 18 Teres A 56 162
2 SELANGOR MBSA Seksyen 25 Teres A1 62 141
3 SELANGOR GOMBAK Kg Laksamana 50 133
4 SELANGOR MPSJ Bandar Puchong Jaya 55 114
5 SELANGOR GOMBAK Bandar Baru Selayang F2 73 104
6 SELANGOR MBSA Seksyen 7 Teres D 37 94
7 SELANGOR GOMBAK Bandar Baru Selayang F1 19 84
8 SELANGOR PETALING Seksyen 17C 16 81
9 SELANGOR PETALING Seksyen 7 Flat D 26 77
10 SELANGOR MPK Taman Palm Grove 22 76
11 SELANGOR MPKj Taman Cheras Jaya 14 72
12 SELANGOR SABAK BERNAM Taman Berkat Sg Besar 12 71
13 SELANGOR MPSJ Taman Puchong Permai 29 70
14 SELANGOR PETALING Seksyen 24 A 11 70
15 SELANGOR MPSJ Taman Puchong Indah 17 68
16 SELANGOR MPK Pandamaran Jaya Zon 1 11 68
17 SELANGOR MPK Taman Eng Ann Zon 6 12 67
18 SELANGOR MPS Bandar Tasik Puteri AZ2 27 65
19 SELANGOR MPSJ Putera Height 18 65
20 SELANGOR MPKj Seks 7 Bandar Tasik
Kesuma
12 65
21 SELANGOR MPK Jalan Batu 3 Lama 7 64
22 SELANGOR MPSJ Lestari Putera 7 63
23 SELANGOR MPK Taman Bayu Perdana Zon 3 11 61
24 SELANGOR MPK Taman Kim Chuan 7 60
25 SELANGOR MPK Taman Sentosa Zon 11 11 60
26 SELANGOR MPK Bandar Armada Putra Zon 1 11 59
27 SELANGOR MPK Taman Sentosa Zon 3 9 59
28 SELANGOR SABAK BERNAM Site B Sekincan 12 59
29 SELANGOR MPSJ Taman Serdang Jaya 16 57
30 SELANGOR MPSJ Taman Kinara 13 57
31 SELANGOR MPAJ Taman Kosas (Zon B) 8 57
32 SELANGOR MPKj Taman Semenyih Indah 5 56
33 SELANGOR GOMBAK Taman Sri Gombak Z4 9 56
34 SELANGOR GOMBAK Kg Indah Settlement 9 56
7
Bil
Negeri
Daerah/Zon/PBT
Lokaliti
Jumlah
Kes
Tempoh
Wabak
Berlaku
(Hari)
35 SELANGOR MPKj Appt Baiduri, Bdr Tsk
Kesuma
12 55
36 SELANGOR MBSA Seksyen 7 Apt. Baiduri 14 54
37 SELANGOR MPSJ Tmn Perindustrian Puchong 8 53
38 SELANGOR KLANG Jalan Hassan, Kg Sg Udang 26 53
39 SELANGOR MPKj Taman Putera Kajang 6 52
40 SELANGOR MPK Bandar Armada Putra Zon 3 19 52
41 SELANGOR MPK Taman Sri Andalas Zon 4 9 51
42 SELANGOR SABAK BERNAM Jalan Radin Sekinchan 8 51
43 SELANGOR MPK Pandamaran Zon 1 14 50
44 SELANGOR MPK Bandar Bukit Tinggi Zon 10 4 50
45 SELANGOR MPSJ Taman Pinggiran USJ 9 49
46 SELANGOR MBSA Seksyen 20 Teres 7 49
47 SELANGOR MPAJ AU 1 Taman Keramat (Zon A) 4 49
48 SELANGOR MPK Jalan Meru Zon 3 5 49
49 SELANGOR HULU LANGAT Seksyen 1 Bandar Rinching 10 49
50 SELANGOR MPSJ USJ 11 7 48
51 SELANGOR GOMBSK Taman Samudera Timur 12 48
52 SELANGOR SEPANG Rista Villa Putra Perdana 5 48
53 SELANGOR MBSA Seksyen U2 Apt. Ilham 11 46
54 SELANGOR MPKj Taman Tun Perak 8 46
55 SELANGOR MBPJ Apt Harmoni PJU 10 9 45
56 SELANGOR MPKj Zon 1 Taman Impian Ehsan 7 45
57 SELANGOR GOMBAK Selayang Baru K2 5 44
58 SELANGOR PETALING Seksyen 7 Teres A 22 44
59 SELANGOR PETALING Seksyen 7 Teres B 12 44
60 SELANGOR MPKj Zon 1 Seksyen 8 BB Bangi 5 43
61 SELANGOR MPK Bandar Sultan Sulaiman zon 6 7 43
62 SELANGOR GOMBAK Taman Ehsan 6 43
63 SELANGOR MPSJ Taman Puchong Prima 16 42
64 SELANGOR MBPJ Flat Desa Mentari PJS 6 5 42
65 SELANGOR MPK Kg Raja Uda 12 42
66 SELANGOR HULU LANGAT Taman Pelangi Semenyih 10 42
67 SELANGOR MBPJ Mentari Court PJS 8 8 41
68 SELANGOR MPKj Taman Sri Kenari 6 41
69 SELANGOR GOMBAK Kompleks Penjara Sg Buloh 13 41
70 SELANGOR PETALING Seksyen 7 Flat C 10 41
71 SELANGOR MBSA Zon 1 Kg Baru Sg Buloh 8 38
72 SELANGOR MPAJ Taman Rasmi Jaya ( Zon A ) 8 38
73 SELANGOR KLANG Bt 6 Jalan Meru 6 37
74 SELANGOR GOMBAK Kg Melayu Sg Buloh 7 36
75 SELANGOR MPKj Seksyen 4 Bandar Sri Putra 6 35
8
Bil
Negeri
Daerah/Zon/PBT
Lokaliti
Jumlah
Kes
Tempoh
Wabak
Berlaku
(Hari)
76 SELANGOR MPKj Zon 6 Taman Bukit Mewah 5 35
77 SELANGOR MPKj Seksyen 1 Bandar Teknologi 12 34
78 SELANGOR MBSA Kg. Melayu Sbg (Jln Cengal) 6 33
79 SELANGOR MPS Bandar Tasik Puteri AZ1 7 32
80 SELANGOR MBSA Seksyen 17 Teres B 5 31
81 SELANGOR MPK Bandar Bukit Tinggi Zon 1 7 31
82 SELANGOR MPK Bendahara zon 2 4 31
83 WPKL SETAPAK PPR Jelatik 5 31
84 JOHOR JOHOR BAHRU Tmn Kenanga 10 31
85 SARAWAK KUCHING Kpg Sg Bedil Besar 13 48
9
Lampiran D
SENARAI “HOT SPOT” BARU BAGI MINGGU 15
(12 - 18 APRIL 2009)
Bil
Negeri
Daerah/Zon/
PBT
Lokaliti
Jumlah
Kes
Tamat
Pada
1 SELANGOR MPSJ
Tmn Perindustrian
Puchong
8 22/04/09
2 SELANGOR MPKj
Zon 1 Seksyen 8 BB
Bangi
5 07/05/09
3 SELANGOR GOMBAK
Kg Melayu Sg Buloh
7 08/05/09
4 SELANGOR MPKj
Seksyen 4 Bandar Sri
Putra
6 12/05/09
5 SELANGOR MPKj
Zon 6 Taman Bukit
Mewah
5 02/05/09
6 SELANGOR MPKj
Seksyen 1 Bandar
Teknologi
12 06/05/09
7 SELANGOR MBSA
Kg. Melayu Sbg (Jln
Cengal)
6 05/05/09
8 SELANGOR MPS Bandar Tasik Puteri AZ1 7 04/05/09
9 SELANGOR MBSA Seksyen 17 Teres B 5 14/05/09
10 SELANGOR MPK Bandar Bukit Tinggi Zon 1 7 08/05/09
11 SELANGOR MPK Bendahara zon 2 4 04/05/09
12 WPKL SETAPAK PPR Jelatik 5 10/05/09
13 JOHOR JOHOR BAHRU Tmn Kenanga 10 11/05/09
10
Lampiran E
SENARAI LOKALITI BEBAS “HOT SPOT” BAGI MINGGU 15
(12 – 18 APRIL 2009)
Bil
Negeri
Daerah/Zon/
PBT
Lokaliti
Jumlah
Kes
Tempoh
Wabak
Berlaku
(Hari)
1 SELANGOR MPSJ Taman Puchong Perdana 60 140
2 SELANGOR MBSA Seksyen 6 Flat 28 125
3 SELANGOR PETALING Seksyen 18 Teres B 34 124
4 SELANGOR MBSA Seksyen 27 Teres C 57 117
5 SELANGOR MPK Taman Cempakasari Zon 2 9 82
6 SELANGOR HULU
SELANGOR
Apt. Teratai, Bukit Beruntung 21 81
7 SELANGOR GOMBAK Kg Nakhoda Kiri 11 73
8 SELANGOR GOMBAK Kg Bendahara 16 71
9 SELANGOR MPKj Seksyen 2, BB Bangi 6 60
10 SELANGOR MPSJ Batu 13 7 55
11 SELANGOR MBPJ Gugusan Semarak Seksyen 4
PJU 5
16 54
12 SELANGOR MPAJ Taman Dagang Jaya (Zon A) 13 54
13 SELANGOR KLANG Taman Sri Putra 4 54
14 SELANGOR MBSA Seksyen 24 Teres B 4 53
15 SELANGOR GOMBAK Kg Wira Damai 8 52
16 SELANGOR MPSJ Taman Serdang Perdana 14 50
17 SELANGOR MPSJ Taman Bukit Serdang 11 50
18 SELANGOR MBSA Seksyen 10 (Eps 2) 7 47
19 SELANGOR GOMBAK Puteri Laksmana 7 47
20 SELANGOR MBSA Seksyen U12 3 46
21 SELANGOR MPK Taman Meru 4 4 46
22 SELANGOR GOMBAK Taman Selasih Fasa 1 4 46
23 SELANGOR MPS Bukit Rawang jaya 7 45
24 SELANGOR MPKj Taman Jasmin 5 45
11

Tiada ulasan:

Catat Ulasan